Het Digitale Vignet van Park-line

Als marktleider in Nederland is Park-line de grootste en meest succesvolle dienstverlener van achteraf (mobiel) betalen. De dienstverlening van Park-line wordt nu verder uitgebreid met services op het water!

Met het Digitale Vignet voor op het water zijn een aantal producten d.m.v. Park-line technologie gedigitaliseerd:

  • Vergunningen:alle vaste ligplaatsen in uw gemeente/haven kunnen worden gedigitaliseerd door het vaartuig te voorzien van een Digitaal Vignet. Het vaartuig is vanaf dat moment via een reader te contoleren op vergunningsrechten. Een Digitaal Vignet is 5 jaar geldig en geeft derhalve besparingen op de administratie, uitgifte en verlenging.
  • Automatisch betalen voor doorvaren: achteraf via uw mobiele telefoon doorvaart geld betalen. Dit kan sms of in de toekomst met de Park-line Water app. Het Digitaal Vignet van het vaartuig wordt gelezen door een reader en stuurt een bericht naar de desbetreffende bestuurder van het vaartuig.
  • Automatisch betalen voor liggeld: de schipper kan door middel van zijn telefoon zijn vaartuig aanmelden bij een ligplaats. De ligplaats is voorzien van een lignummer waaraan weer een tarief hangt die door een gemeente is aangeleverd.
  • Waldiensten: de schipper heeft geen omgemak meer met muntjesautomaten of opwaardeerkaarten. Met de Park-line Waterkaart kan hij direct schoon water en/of elektriciteit afnemen of gebruik maken van andere waldiensten.

Wanneer u als gemeente of haven gebruik maakt van Park-line Aqua:

  • Heeft u gegarandeerde afdracht van de kosten gemaakt door vaartuigbestuurders.
  • Volledig inzicht in handelingen op en om het water.
  • Kunt u makkelijker controle uitvoeren op het voldoen van liggeld, doortvaartgeld en havengelden.
  • Biedt u een hogere servicegraad aan voor uw bezoekers.